MIT - 1. Semestr

Další semestr uběhl jako voda a proto přináším nové shrnutí mého studia na FIT VUT. Tentokrát však pouze zimní semestr, nikoli celý ročník, jak tomu bylo v případě bakalářského studia.

Spousta studentů se v době podávání přihlášek na navazující studia od FITu odchylovala. Nejčastěji byly v ohledu dalšího studia zmiňovány FP VUT (Fakulta podnikatelská) a FI MUNI (Fakulta informatiky). Někteří se přihlásili na více škol najednou a po několika týdnech výuky se rozhodli, na které zůstanou. Hlavním strašákem, který většinu studentů odrazoval, byl předmět TIN, neboli Teoretická informatika. Jeho obtížnost je nemalá. Informace, že se předmět nachází ve všech oborech magisterského studia se setkala s velmi negativním ohlasem.

Pokud se i vy právě rozhodujete, zdali zvolit FIT nebo FP, rozhodně vám tuto situaci nezávidím. FIT je skvělá škola, která má alespoň v Brně nějaké jméno. Je precizní avšak chladná. Nic nedostanete jen tak zadarmo. Oproti tomu, celá FP je prý flegmaticky smýšlející, všechno jde, na všechno je čas. Nechci tím FP nějak shazovat, ale dle mého se jedná o snáze zvládnutelnou školu. Pro někoho může být také důležité, že potká víc než pět různých děvčat za semestr.

Dost bylo úvodních keců, teď k tomu, proč tohle vůbec píši a to k hodnocení prvního semestru magisterského studia (MIT). Zvolil jsem si obor MIN - Inteligentní systémy, protože mi jednoduše zbyl vylučovací metodou a zároveň na jsem na něm neshledal nic, co by mi vyloženě vadilo. Ať si vyberete jakýkoli obor, dejte na mou radu a nesnažte si ulehčit semestr, kde je duo MAT a TIN, s odůvodněním "radši si toho dám míň, ať to všechno zvládnu", ale zapište si klasické množství předmětů (cca 30 kr.). Já jsem si zapsal předměty pouze za 25 kr. a v letním semestru zapláču (o tom ale později). Známky opět absolutní tragédie, popravdě nevím, proč to sem vůbec dávám.

Ak. rok 2012/2013, semestr zimní

Zkr Předmět Body Zn Kr
MAT Matematické struktury v informatice 58 3E 5
SFC Soft Computing 60 3D 5
TIN Teoretická informatika 50 3E 5
RET Rétorika 0 - 3
SEN Inteligentní senzory 70 2C 5
STI Seminář teoretické informatiky 0 - 2

Nejdříve popíši jednodušší předměty a ty největší lahůdky si nechám nakonec.

RET - Rétorika - Povinně volitelný humanitní předmět. Dozvíte se něco o dějinách řečnění, o tom, jak správně máchat rukama, artikulovat, o čem vůbec hovořit aj. Je velká škoda, že se přímo tyto techniky "netrénuje", ale jde jen o teorii. Na druhou stranu musím zmínit, že jsme měli možnost vyzkoušet si mluvu před větším publikem, ale této možnosti, pokud vím, nevyužil nikdo. Škoda že limit pro počet zapsaných není někde u čísla 10, protože předmět by tak získal úplně jiný rozměr.
Hodnocení: 5/10

SFC - Soft Computing - Velice zajímavý předmět, který lehce navazuje na Základy umělé inteligence (IZU) z bakalářského programu. Soft Computing se zabývá výpočty nad nepřesnými nebo neurčitými daty. V běžném životě často pracujeme s daty ovlivněnými šumem, chybami měření aj. Tato data ovšem musí být také zpracovatelná a proto potřebujeme něco, co dokáže tyto nežádoucí vlivy eliminovat/potlačit/nebrat v potaz. Drtivou většinu semestru jsou probírány neuronové sítě, což je podle mě škoda. A to hned v několika rovinách:

  • Musíte si vymyslet vlastní zadání projektu. To je naprosto v pořádku a je to velmi žádoucí (děláte, co vás baví). Jelikož se v první půlce semestru setkáváte pouze s neuronovými sítěmi, nevíte, že existují další velmi zajímavé techniky, které jsou probírány mnohem později. Jde například o Genetické algoritmy, Hrubé množiny či Fuzzy logiku. Samozřejmě si můžete projet všechny slajdy dopředu, kdo to ale dělá.
  • Neuronové sítě jsou v základu "na jedno brdo". Pokud se naučíte základní princip fungování, jste schopni sestrojit víceméně každou síť, kterou na internetu najdete. Není mi jasné, proč se tedy všechny sítě probírají takhle podrobně.

Vybral jsem si projekt "Převod rastrového obrázku na jeho vektorovou reprezentaci pomocí genetických algoritmů". Bohužel dodneška nevím, za co mi bylo strženo 5 bodů z možných 25, což je mi trochu líto. Projekt se na konci semestru obhajoval před dvojicí doc. Zbořil a doktor Zbořil ml. Každou snahu nutit informatiky mluvit hodnotím velice kladně.
SFC projekt - Převod rastrového obrázku na jeho bitmapovou reprezentaci pomocí GA

Zkouška a půlsemestrální test zpravidla spočívají v odsimulování vybraného/ných neuronových sítí plus pár teoretických otázek. Rozhodně doporučuji mrknout minimálně jedním okem na stará zadání.
Hodnocení: 6/10

SEN - Inteligentní senzory - Celkem dobrý povinně volitelný předmět, jehož garantem je doc. Drahanský, který i odpřednáší několik přednášek. Jeho zápal v pro tuto oblast společně s velmi dobrými pedagogickými schopnosti dělá jeho přednášky moc zajímavé. V oblasti senzorů škola spolupracuje s různými institucemi, jako je třeba Armáda ČR, takže se dozvíte i spoustu perliček z této oblasti. Během semestru se probere asi miliarda druhů senzorů (nuda), ale o čem jiném by předmět zvaný Inteligentní senzory měl být, že ano.

Hodně chválím velký výběr z variant projektů čítající navíc možnost zvolit si téma vlastní. Projekty se zpravidla dělily do 2 skupin a to na užití vybraného senzoru v nějaké aplikaci nebo v napsání textové rešerše na vybrané téma. U první oblasti jsem viděl problém v tom, že studentovi není v průběhu přihlašování na projekty moc jasné, co se za senzory se v laboratořích ukrývají. Doporučuji se s některým z cvičících domluvit a třeba se jít podívat a následně vybrat projekt. Já jsem psal rešerši na téma "GSM lokalizace", hlavně proto, že mě zajímalo jak to vůbec funguje.

SEN projekt - Textová rešerše na téma GSM lokalizace

Součástí předmětu jsou i dvě cvičení, která jsou taková nemastná neslaná. Probere se několik příkladů, které se s velkou pravděpodobností vyskytnou na zkoušce, takže doporučuji navštívit.
Hodnocení: 6/10

MAT - Matematické struktury v informatice  - Jeden ze dvou strašáku v prvním semestru MIT. Tady se naplno ověří, jak moc jste poslouchali v prvním semestru bakaláře v předmětu IDA. Já osobně skoro vůbec (částečně z důvodu, že jsem nic nechápal), ale tady mi konečně začala většina věcí dávat smysl. Smysl v ohledu "jak to funguje", nikoli "k čemu mi to kdy bude". Probírá se logika, algebraické struktury (grupa, monoid, okruh, těleso...), stromy, grafy a ještě několik dalších věcí. Celých 100 bodů, které můžete získat je složeno pouze z půlsemestrálního testu (20b) a zkoušky (80b). Průměr získaného počtu bodů půlsemky, je kolem 13, takže žádná sláva. Kupodivu zde nejsou žádné domácí úlohy, já bych je tedy rozhodně uvítal. Rozhodně choďte na všechna cvičení. Na přednášce se všechno bere jen teoreticky a až na cvičení pochopíte jak se to vlastně vůbec počítá. Troufám si tvrdit, že nebýt cvičení, tento předmět nedá skoro nikdo. Zde rovněž platí, neopomeňte se podívat na starší zkoušky, budou typově velmi podobné.
Hodnocení: 6/10

STI - Seminář teoretické informatika - Tenhle předmět slouží jako jakési "cvičení" k předmětu TIN (viz dále). Přednáší člověk, kterého já osobně považuji za největšího borce na FITu a to prof. Vojnar. Dva kredity, které za předmět dostanete jsou za účast na přednáškách. Stačí se minimálně jednou krát ze tří pokusů podepsat na prezenčku, která putuje téměř výhradně v posledních třech týdnech výuky. Rozhodně ale doporučuji navštěvovat.

Tenhle seminář se dá rozdělit na 2 části - velice prospěšnou a neužitečnou. Prospěšná jsou opakování a rozvádění věci z přednášek, řešení příkladů na Pumping Lemma apod. Několikastránkové důkazy na všechno možné však nikde neuplatníte, a to ani na zkoušce (o kratší ovšem nouze nebude).
Hodnocení: 8/10

TIN - Teoretická informatika - Strašák, zabiják, extrém. Asi takto by se dal TIN charakterizovat.  Celkem se ztotožňuji  s názorem prof. Vojnara, že tento předmět z bakalářů dělá inženýry. Pokud jste absolvovali velmi příbuzný předmět IFJ, vynásobte si jeho obsah třemi a máte TIN. Přednášejícím je prof. Češka, což je v tomto oboru kapacita. Přednášky celkem nuda, avšak velmi odborně a přesně podané. Hodně sporné je kreditové ohodnocení. Pět kreditů je prostě málo, myslím, že reálná hodnota by se pohybovala někde kolem 10. Předmět jako takový není zas tak složitý, problém je v množství látky.

Body v semestru lze získat za domácí úlohy (až 20b) a půlsemestrální test. Pro představu, průměrný počet bodů z tohoto testu je 8! Na každou z domácích úloh si vyhraďte několik dnů, které strávíte s několika spolužáky nad řešením a následným přepisováním do použitelné podoby. Za pět bodů je to sice extrémní otrava, ale co se dá dělat. Udělejte vše proto, abyste šli ke zkoušce s 25 body a stačilo vám z ní tudíž minimum.

TIN  - 1. domácí úloha (získáno 5b)

Zkoušku jsem psal celkem dvakrát (řádný termín jsem navíc úplně vynechal). Můj první pokus nevyšel o 5 bodů, druhý naprosto přesně. Když pomyslím, kolik starostí bych měl s předmětem znovu za rok, berou mě mdloby. Byl jsem opravdu krůček od nejhoršího. U zkoušky je problém ten, že musíte umět dát si všechny nastudované věci do souvislostí. Nestačí se to tupě naučit, musí se to chápat. Chtěl bych vyzdvihnout naprosto brilantní oporu. Když jsem se pokoušel učit ze svých výpisků, často jsem si pokládal otázku: "Jakých hodnot může nabývat tahle proměnná? Může to být nula?". Na toto v opoře nenarazíte, je napsána opravdu skvěle. Na zkoušce u každého důkazu/algoritmu shrňte v několika větách neformálně jeho základní princip. I taková znalost se může setkat s nějakým bodíkem. Na konec ještě pár čísel:

  • Z celkového počtu 324 zapsaných nezískalo zápočet (15 bodu) celkem 90 lidí,
  • Na prvním opravném termínu zkoušky měli jen 2 studenti více než 45 bodů z 60 možných. Problém byl hlavně v nedostatku času.
  •  Z celkového počtu 324 zapsaných prospělo pouze 177 lidí, což je úspěšnost 55 %
  • Ze 177 úspěšných, mělo 92 známku E

Dle mého názoru, řádné síto.
Hodnocení: 9/10

Na začátku jsem psal o tom, že v letním semestru zapláču. Mám zapsáno celkem 8 předmětů, na poměry FITu poměrně velké číslo. Pár přednášek už mám za sebou a rozhodně se těším. Sám jsem zvědav jak uspěji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *